MEDCORE - HR

Siła firmy tkwi w pracownikach - to ich kompetencje, doświadczenie, zaangażowanie rzutują bezpośrednio na potencjał przedsiębiorstwa i zdolność do realizacji nawet najbardziej zaawansowanych i nowatorskich przedsięwzięć.

Prowadzimy naszą politykę personalną w taki sposób aby stwarzać pracownikom warunki dające możliwość rozwoju zawodowego, dzięki czemu pracownicy budując swoją karierę zawodową i spełniając swoje ambicje są w stanie świadomie, aktywnie i z satysfakcją realizować plany firmy.

Od każdego pracownika wymagamy natomiast rzetelności i zaangażowania przy realizacji codziennych obowiązków, działania w duchu wzajemnego poszanowania i współtworzenia atmosfery kreatywnej współpracy. Wysoko cenimy aktywność i śmiałość w poszukiwaniu nowych rozwiązań w obszarach dotyczących realizacji misji i celów firmy.

Wszystkich zainteresowanych pracą u nas zapraszamy do zarejestrowania się w naszej bazie HR.